slogan
Enterprise Greece Home Page
Πλατφόρμα Συμβουλευτικής Καθοδήγησης
Σύστημα Μητρώου Εγγυήσεων Καταναλωτή
Ενιαίο Σημείο Πληροφόρησης Ενεργών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών
Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας
Πλατφόρμα Δικτύωσης ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ
Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Επιστολή Προέδρου Επιμελητηρίου Λακωνίας προς τον Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών για εφαρμογή του Μεταφορικού ισοδύναμου στην ΕΟ Λεύκτρο - Σπάρτη

Δημοσιεύθηκε στις 05/09/2019 14:24
Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Λακωνίας κ. Ιωάννης Παναρίτης απέστειλε επιστολή στον Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών κ. Κώστα Καραμανλή ζητώντας την εφαρμογή του μεταφορικού ισοδύναμου για τη χρήση του αυτοκινητόδρομου Λεύκτρο - Σπάρτη

                 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
                Ν.Π.Δ.Δ.
   Ταχ. Διεύθυνση : Ξανθάκη 3, 23 200 Γύθειο        Γύθειο 5 Σεπτεμβρίου 2019
Τηλέφωνο          : 2733022279, 2733029006              Αρ. Πρωτ. 2108/Φ2702
Fax                      : 2733022008
e-mail                  : gytheioc@otenet.gr

Website               : www.lakoniacci.gr                                 
                                                                                  Προς: κ. Κώστα Καραμανλή
                                                                           Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών
                                                                                 Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
                                                                                         15669, Παπάγος
                                                                           Κοιν. 


                                                                                     1. κ. Παναγιώτη Νίκα
                                                                              Περιφερειάρχη Πελοποννήσου
                                                                                                 Τρίπολη
                                                                                Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου
                                                                                           22131 Τρίπολη

                                                                                    2. κ. Θεόδωρο Βερούτη
                                                                                Αντιπεριφερειάρχη Λακωνίας
                                                                                               Διοικητήριο
                                                                                             23100 Σπάρτη

                                                                                    3. Βουλευτές Λακωνίας

κε Υπουργέ,

Το 2016 με επιστολή μας προς την Μορέας ΑΕ, την οποία και σας επισυνάπτουμε, εντοπίσαμε το πρόβλημα στη χρήση του νέου οδικού τμήματος Λεύκτρου – Σπάρτης του αυτοκινητόδρομου Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαμάτα. Το νέο αυτό οδικό δίκτυο, ενώ αναμενόταν από τους Λάκωνες και χαιρετήθηκε με ενθουσιασμό, διότι οι σύγχρονες οδικές υποδομές βοηθούν στην ανάπτυξη του τόπου, δεν απέδωσε τα αναμενόμενα, κι αυτό γιατί συμβαίνει το εξής παράδοξο:
Ενώ η κατασκευή ενός αυτοκινητοδρόμου μειώνει την απόσταση της περιφέρειας από τα αστικά κέντρα, στην περίπτωση του τμήματος Λεύκτρου-Σπάρτης η απόσταση της Λακωνίας από το κύριο οικονομικό και διοικητικό κέντρο  την Αθήνα, αλλά και από την Τρίπολη, αυξήθηκε κατά 22 χιλιόμετρα, αυξάνοντας έτσι το κόστος κίνησης λόγω της αύξησης των καυσίμων που απαιτεί αλλά και των διοδίων. Αποτέλεσμα των ανωτέρω, το οποίο παρατηρείται έως και σήμερα, είναι ο αυτοκινητόδρομος να μην προτιμάται από τους χρήστες οι οποίοι διέρχονται από την εθνική οδό Σπάρτης- Τρίπολης, που παρόλες τις δυσκολίες που παρουσιάζει, προτιμάται για καθαρά οικονομικούς λόγους.
Στην επιστολή μας, προτείναμε στην Μορέας ΑΕ τη μείωση του κόστους των διοδίων, ώστε με την αύξηση της διέλευσης να καταστεί ο νέος αυτοκινητόδρομος η πρώτη επιλογή των χρηστών.

Στην απάντησή της η εταιρία, την οποία και σας επισυνάπτουμε, επικαλεί-ται τη σύμβαση παραχώρησης με το Ελληνικό Δημόσιο και το χρηματοδο-τικό σχήμα του έργου ως ανασταλτικούς παράγοντες στη μείωση των διοδί-ων.

Ερχόμενοι στο έτος 2019, διαπιστώνουμε την ίδια κατάσταση σχετικά με τη χρήση του Κλάδου Λεύκτρο-Σπάρτη. Κατά συνέπεια δεν έχουν πραγμα-τωθεί οι στόχοι της δημιουργίας του έργου ούτε για τη Λακωνία, ούτε για την Μορέας ΑΕ.
Το 2017 με την με αριθμό ΔΝΣγ/οικ. 70849/ΦΝ 393/6-10-2017 απόφα-ση του Υπουργείου σας με θέμα «Καθορισμός και σήμανση οδών οι οποίες χρησιμοποιούνται παραπλεύρως και εναλλακτικά των αυτοκινητοδρόμων και των οδών ταχείας κυκλοφορίας και στις οποίες επιβάλλεται απαγόρευση της κυκλοφορίας», καθορίστηκαν οι οδοί στις οποίες επιβάλλεται η απαγόρευση κυκλοφορίας των μηχανοκίνητων οχημάτων βάρους άνω των 3,5 τόνων. Στην απόφαση αυτή περιλαμβάνεται και το τμήμα της εθνικής οδού Τρίπολη-Σπάρτη-Γύθειο και σύντομα θα πρέπει το Περιφερειακό Συμβούλιο να εγκρίνει Τεχνική Έκθεση Σήμανσης θεωρώντας ότι το τμήμα αυτό είναι παράπλευρος και εναλλακτικός δρόμος του αυτοκινητόδρομου ταχείας κυκλοφορίας Λεύκτρου-Σπάρτης, εγκρίνοντας εμμέσως την απόφαση του Υπουργείου.
Οι επαγγελματικές οργανώσεις της περιοχής μας, δικαίως αντιτίθενται στην απόφαση αυτή διότι, για όλους τους προαναφερθέντες λόγους, το κόστος της μεταφοράς των προϊόντων της Λακωνίας στα μεγάλα αστικά κέ-ντρα και στο εξωτερικό μέσω του νέου οδικού δικτύου, αυξάνεται.

κ. Υπουργέ,

Η διαιώνιση της υπάρχουσας κατάστασης δε βοηθά στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας της  Λακωνίας και κατά συνέπεια στην επίτευξη του στόχου της δημιουργίας του έργου. Ως εκπρόσωποι των επαγγελματιών της περιοχής, προτείνουμε την  άμεση εφαρμογή του μεταφορικού ισοδυνάμου στον κλάδο Λεύκτρο-Σπάρτη, κάτι ανάλογο αυτού που ήδη εφαρμόζεται στα νησιά, τουλάχιστον για τους επαγγελματικούς κλάδους.  Έτσι, θα καταστεί εφικτή η χρήση του νέου αυτοκινητόδρομου, τα έσοδα για την αποπληρωμή του έργου θα αυξηθούν και θα βοηθηθεί η περιοχή στο να καταστεί ανταγωνιστική, στόχος που πρέπει να τίθεται σε κάθε απόφαση της πολιτείας.

 

 Με εκτίμηση
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΡΙΤΗΣ


Συνημμένα:
1. Επιστολή Επιμελητηρίου 1808/20-05-2016
2. Απάντηση της Μορέας ΑΕ